„WORK”

Press photos : Timo Raits/ Timo Wright
Hand program photo : Andrjus Katins/ Andrius Katinas

 

Ceturtdien, 18. jūnijā, 19.00/ Zirgu pasts

Andrjus Katins (Lietuva/ Somija)

 „WORK” (55’)

Ideja, horeogrāfija un izpildījums: Andrjus Katins/ Andrius Katinas

Asistents: Sāra Toirūla/ Saara Töyrylä

Teksts: Mladens Stilinovičs/ Mladen StilinovicPraise of Laiziness

Mūzika: Onute Narbutaite/ Onutė Narbutaitė Symphonia Secunda from Tres Dei Matris Symphoniae

Producenti: Zodiak – Center for New Dance, Andrius Katinas

Sadarbībā ar: E-Motional: rethinking dance

 

Strādājot lielākoties kā dejotājs vai horeogrāfs sadarbības projektos, Andrjus Katins saduras ar radošu vientulību, lai pārbaudītu darba koncepciju. Procesā, kas bāzēts mākslinieciskajā praksē un ārpus studijas, viņš virzās starp darba daudzslāņainajām tēmām un mēģina iestudēt pats sevi. Darbs ir cilvēka portrets, vienlaikus paliekot arī kā struktūru ainava. Starp darbu kā fenomenu un darbu kā personīgo pieredzi ir gan lūzums, gan saplūsme. Abiem eksistējot cilvēkā, tie atgādina par ekspluatāciju, personīgām atmiņām, prasmēm un pašrefleksiju.

Andrjus Katins

Related Posts

No Comments

Leave a Reply