„Vilcene”

Foto: Didzis Grodzs

Svētdien, 20. jūnijā, 19.00/ Zirgu pasts

Laboratory of Stage Arts (Latvija)

 

„Vilcene” (60’)

multimediāla dejas izrāde
 

Ideja: Simona Orinska

Režija: Aija Uzulēna

Horeogrāfija un deja: Simona Orinska, Agnese Bordjukova, Ieva Putniņa

Skaņas māksla: Platons Buravickis, Arvis Kantiševs

Gaismas māksla: Andrejs Krūmiņš

Video māksla:  Raitis Vulfs, Sabīne Moore, Gita Straustiņa

Tērpi: Arvis Kantiševs, Ieva Putniņa, Simona Orinska

Menedžere: Ina Ločmele

Izrādi atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, susajwonderland studio, Latvijas Profesionālās Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācija, KKNORD, OTV, Gutenberga druka,  LNMM izstāžu zāle Arsenāls/ State Culture Capital Foundation, susajwonderland studio, Latvian Professional Contemporary Dance Choreographers Association, KKNORD, OTV, LSMA exhibition hall Arsenāls

 

Izrāde „Vilcene” ir introspektīvs un vizuāls stāsts, kas radīts kā buto, laikmetīgās dejas, mūzikas un video saspēle. Vienojot pagānisko, kristīgo un laikmetīgo kultūru, dinamiskā skatuves tēlu transformācijā izceļots

sievišķā subjekta izveides ciklam, kas vienlaikus ir gan ieslēgts ģeogrāfiski specifiskos XX gadsimta apstākļos, gan universāls. Caur reālo pagātni un mītisko laiktelpu, notiek sevis apzināšanās tagadnē. Izrādes iecere balstīta Klarisas Pinkolas Estesas daiļdarbā „Sievietes, kuras skrien ar vilkiem”, kas, izmantojot dažādu tautu pasakas, analizē sievietes pirmatnējos arhetipus un to izpausmes. Izrāde vieno motīvus, kas sakņoti gan mītiskos nostāstos, gan ikdienišķi vēsturiskās reālijās – epizodes no pasakām „Pasaka par Zilbārdi” un “Sarkanās kurpītes”, kā arī izrādes dalībnieču vecmāmiņu stāstus. Izrāde pēta sievietes pasauli, arhetipus un to nerealizēto sapņu un ilgu esenci, ko mēs nesam līdzi no savas dzimtas, kā arī iespēju atrast sevi caur paaudžu mantojumu. Izrādes autores ne vien pētīja pagātnes stāstus, bet arī realitātē ceļoja pie vilkiem, piedalījās šamaņu rituālos, kā arī dzīvoja kopā ar mūķenēm.

 

Laboratory of Stage Arts – mākslinieku apvienība, kas rada starpdisciplinārus projektus. Izrāde „Vilcene” ir vairāku mākslinieku sadarbības rezultāts, pētot video, skaņas un dejas mākslu mijiedarbību. Projekta idejas autore ir Simona Orinska, izrādes fokusā izvirzot “ķermeņa arheoloģijas” un buto dejas eksistenciālo prezenci savienojumā ar horeogrāfes Agneses Bordjukovas laikmetīgās dejas jūtīgo domāšanu un Ievas Putniņas ekspresiju. Režisore Aija Uzulēna izrādē akcentēja abstrakcijas valodu, kamēr video mākslinieki (Raitis Vulfs, Sabīne Moore, Gita Straustiņa) un mūziķi (Platons Buravickis, Arvis Kantiševs), sekojot dzīvajam procesam, radīja savu skaņu un vizualitātes atmosfēru.

Related Posts

No Comments

Leave a Reply