Juko Kominami (Luksemburga)

Buto improvizācija un kompozīcija

Buto ir deja, kuras saknes rodamas Japānā 20. gs. 50. gadu beigās jaunā dejas kustībā. Šodien, lai arī tā ir attīstījusies par vispāratzītu dejas formu, buto prakse ir stilistiski dažāda – katram individuālam māksliniekam piemīt savs unikāls stils. Man buto ir pētījums katra personīgās dejas atklāšanai, kā arī eksistences pamatprincipu atrašana šajā pasaulē. Meistardarbnīca fokusējas uz improvizāciju un kompozīciju, kas sakņojas buto, kā arī citos kustību prakses žanros. Tā sākas ar apzināšanās un spēka attīstīšanu, kas nepieciešams, atklājot katra paša deju. (Atverot sajūtas un fiziskos kanālus, asinot iztēli un nostiprinot apņemšanos.)

Pēc tam meistardarbnīca attīstās izpētē: kas ir tas, kas komunicē, aicina spēlēties un kas ir iznīcināms, aizmetams vai nogatavināms līdz dejas kustībai ar mērķi celt katra dalībnieka savdabīgās improvizācijas un sacerēšanas prasmes.

Aicināti cilvēki ar visdažādāko pieredzi, sagatavotība kustību praksē nav nepieciešama. Tomēr dalībniekiem vajadzētu būt gataviem uz fizisku un garīgu pacietību un koncentrēšanos.

 

Juko Kominami (Luksemburga) dzimusi Japānā (1973). Buto un deju mācījusies Tokijā. Pēc Vasedas universitātē iegūtā bakalaura grāda Japānas vēsturē, viņa saņēmusi profesionālās izglītības diplomu Kopienu deju zinībās, kā arī beigusi Neatkarīgo studiju programmu Lābana Centrā, Londonā (1998 – 2000). Maģistra grādu dejas kultūrā, vēsturē un praksē, ieguvusi Sarejas universitātē (2006). Juko dzīvo un strādā kā neatkarīgā dejas un performances māksliniece Luksemburgā.

Viņas darbību veido eksperimenti ar kustībām „pa vidu” (tapšanas kustībām), kurās satiekas individualitāšu intensitātes. Viņas mērķis ir caur šiem eksperimentiem virzīties uz daudzējādām un sadrumstalotām ”dzīves” kustībām.

 

Foto: Bohumils Kostorics/ Bohumil Kostohryz

Related Posts

No Comments

Leave a Reply