Aicinājums pieteikties dalībai MAP/P Portugālē (mainīts norises laiks un pagarināts pieteikšanās termiņš!)

ES līmeņa laikmetīgās dejas apmaiņas un sadarbības projects “E-Motional: rethinking dance” aicina pieteikties dalībai MAP – pasākumā, kura pamatā ir mākslinieciskā procesa, ne rezultāta, prezentācija.  Jau projekta nosaukumā ir ietverta ideja par māksliniecisko prakšu un formātu pār-domāšanu, īstās valodas meklējumiem, attīstot jaunu saturu laikmetīgajā dejā.

Pieteikšanās termiņš MAP/P –  2014. gada 30.maijs. Saite uz pieteikuma veidlapu – aicinājuma tekstā pie MAP/P apraksta.

Šī ir iespēja pieteikties dalībai starpdisciplināram pasākumam MAP dejas profesionāļiem, kā arī citu mākslas jomu (vizuālās mākslas, jauno mediju, mūzikas, teātra u.c) pārstāvjiem no Rīgas, Bukarestes, Bakau, Porto un Luksemburgas, ja to darbība ir saistīta ar deju.

MAP – radošā procesa prezentācija

MAP ir saīsinājums no portugāļu valodas frāzes Mostra de processos. Tas ir formāts, kas ļauj tā dalībniekiem sniegt ieskatu topošas izrādes radošajā procesā vai piedāvāt apspriešanai citus kustībā balstītus mākslinieciskos pieteikumus.

E-Motional: rethinking dance projekta gaitā no 2014. līdz 2015.gadam notiks kopumā 3 MAP pasākumi. Portugālē 2 reizes tiks rīkots MAP/P, savukārt Rumānijā tiks rīkots 1 pasākums – MAP/R.

MAP/P – Mostra de Processos Porto (Portugālē) 2014.gada 9.-17.septembrī

Pieteikšanās beigu termiņš: 2014.gada 30.maijs. Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet pieteikuma veidlapu un nosūtiet to uz e-pastu apply@e-motional.eu un produtoraderisco@gmail.com. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada jūnija vidum.

Pieteikuma veidlapu var lejupielādēt: www.e-motional.eu/files/E-Motional_MAP_application_form_2013.doc.

MAP/P nav nedz festivāls, nedz platforma. Tas piedāvā iespēju parādīt skatītājiem izpētes procesu – esejas, refleksijas, darba materiālu apkopojumu. Šajā formātā vislielākais uzsvars tiek likts nevis uz gala produktu, bet uz iespēju māksliniekiem radošā procesa gaitā dalīties ar skatītājiem un iepazīstināt ar noteiktas tēmas izpēti izrādes tapšanā. Procesa prezentēšana skatītājiem var notikt kā izrāde, izstāde, video filmas demonstrēšana, videoconference, diskusija, portfolio analīze vai citā veidā.

MAP/P var pieteikties jebkurš Latvijas vai citas Eiropas valsts mākslinieks, kurš izmanto kustību kā pamatu saviem darbiem. 2014.gadā MAP/P organizatori ir ieinteresēti pieteikumos no Austrumeiropas un Balkānu valstīm. Darbi, kuru pamatā ir kustība – tas nozīmē jebkuras mākslas jomas radošu darbu, kas izmanto cilvēka kustību kā pamatu darbam, tēmas izpētei vai analīzei.

MAP/P iniciatori un producenti ir Fabrica de Movimentos un Produtora de Risco. Tas notiks San Joao Nacionālajā teātrī Porto (http://www.tnsj.pt/home/index.php).

Norises ilgums un darba programma: 2014.gada 9.-17.septembris. Formāts: radošā procesa prezentācija. Ceļa izdevumi 3 līdz 6 projektiem (ietver aviobiļetes, viesnīcas izmaksas un dienas naudu). Producēšanas izmaksas: 600 eiro vienam projektam.

 Specifikācija

  • Atlases kritēriji – projekta oriģinalitāte, katra pieteikuma konteksts un tehniskās nepieciešamības.
  • Dalībai MAP/P ir iespējams pieteikt jebkuras radošās jomas darbu, ja vien tas balstīts kustībā.
  • Pieteikumu idejām jābūt radītām ne agrāk kā 2012.gadā. Pirms tam radītas idejas vai iesākti darbi var tikt izskatīti atkarībā no to oriģinalitātes un atbilstības kritērijiem.
  • Pieteikumiem, kas būs izturējuši atlasi, tiks piešķirta noteikta naudas summa to producēšanai. Citas izmaksas, kas saistītas ar prezentāciju, ir jāsaskaņo ar MAP/P organizatoriem.
  • Visi reklāmas un informatīvie materiāli par MAP/P dalībniekiem tiks rediģēti, tādēļ izvēlētie dalībnieki tiks lūgti nosūtīt šo informāciju organizatoru noteiktajā termiņā.
  • MAP/P organizatori nav atbildīgi par citiem informatīvajiem un reklāmas materiāliem. Ja mākslinieki vēlēsies izplatīt papildus materiālus, tas būs jāsaskaņo ar MAP/P organizatoriem.
  • Katra izvēlētā projekta prezentācijai atvēlētais laiks būs 30 minūtes. Prezentācija tiks plānota saskaņā ar katra mākslinieka un telpu pieejamību.
  • Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie producentu komandas: produtoraderisco@gmail.com.

Dalībnieki

– dažādu nozaru mākslinieki, kuru radošā ideja ir saistīta ar kustību;

– dažādu mākslas nozaru studenti,  kuru radošās idejas pamatā ir kustība;

– cilvēki, kurus interesē radošais process, tajā skaitā cilvēki bez iepriekšējas pieredzes vai izglītības.

***

Plašāku informāciju par E-Motional var iegūt, rakstot uz e-pasta adresi contact@e-motional.eu projekta vadītājai Stefānijai Ferkedau (Stefania Ferchedau) vai mākslinieciskajam direktoram Kosminam Manolesku (Cosmin Manolescu). Projekta koordinatore Latvijā: Daiga Rutka.

Projekta tīmekļa vietne: e-motional.eu. Facebook lapa:  https://www.facebook.com/pages/E-Motional/1424732907741754.

“E-Motional: rethinking dance” ir izveidojis un vada Gabrielas Tudores fonds (Rumānija, Bukareste), sadarbībā ar Latvijas Profesionālās mūsdienu dejas horeogrāfu asociāciju (Rīga, Latvija), Fabrica de Movimentos (Porto, Portugāle) un Džordžes Apostu kultūras centru (Bakau, Rumānija). Projektu atbalsta ES programma “ Kultūra” .

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “ Kultūra” (2007-2013). Latvijā projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Šo projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Par aicinājuma saturu atbild projekts E-MOTIONAL: rethinking dance. Eiropas Komisija neatbild par to, kā var tikt izmantota aicinājumā iekļautā informācija.

Related Posts

No Comments

Leave a Reply