Suzana Fjala/ Suzana Phialas (Kipra) „Kliedziens – piespiedu bezdarbības periods”

Piektdien, 13. jūnijā, 21.00 / Zirgu pasta

Svētdien, 15. jūnijā, 21.00 / BETANOVUSS

 

Izrāde E-Motional: Rethinking dance programmas ietvaros

Suzana Fjala/ Suzana Phialas(Kipra/ Cyprus)

 

„Kliedziens – piespiedu bezdarbības periods” (20’)

“Scream – a period of enforced idleness”(20’)

Ideja, izveide, režija/ Idea, Creation, Direction: Suzana Fjala/Suzana Phialas

Kamera, montāža, mūzikas izvēle, modifikācija/ Camera, editing & music selection, manipulation: Suzana Fjala/ Suzana Phialas

Izpilītāji/ Performers:Ranija Glimica, Fotini Perdikaki, Mahi Demetriadu-Lindāls /Rania Glymitsa, Fotini Perdikaki, Machi Demetriadou Lindahl

 

“Vara” var kļūt par aklu spēku, kas iznīcina. Instalācijas „Kliedziens – piespiedu bezdarbības periods” sākotnējais nolūks bija portretēt situācijas un emocijas, ko raisījusi sabiedrība, kur Solidaritātes vietā dominējošais spēks ir bijusi Alkatība.

Es ticu, ka simbioze cilvēku starpā ir iespējama un patiesībā ļoti viegli sasniedzama. Ar triju sieviešu attēlojumu šī instalācija aizsākās – no nepieciešamības parādīt, ka Varu iespējams izmantot Radīšanai, nevis Iznīcināšanai.

 

 

Suzana Fjala dzimusi 1973. gadā Famagustā, Kiprā. Studijas sākusi Ņujorkā paralēli divās jomās: dejā un tēlotājmākslas fotogrāfijā (mākslas bakalaura grāds, 1991-1996). Vēlāk ieguvusi mākslas bakalaura grādu tēlotāja mākslā (1996-1997) un mākslas maģistra grādu, koncentrējoties uz fotogrāfiju un video mākslu (1997-2001).

Pēdējos Ņujorkā pavadītajos gados (2002-2004) apmeklējusi papildus maģistra līmeņa kursus, pētot un praktizējot jaunas mākslas formas: video deju, performanci un filmu uzņemšanu.

Šobrīd ir neatkarīgā māksliniece Kiprā. Strādā tēlotāja mākslas, video, instalācijas, fotogrāfijas, performances un dejas jomās.

Kontakti: suzzzzzz@gmail.com

Related Posts

No Comments

Leave a Reply