“Cilvēka projekts”

Simona Orinska
Svētdien, 16. jūnijā, 19.00 / Zirgu pasts
Izrāde „Cilvēka projekts” ir multidisciplināra performance, kas pēta latviešu mitopoētiskās domāšanas līmeņus laikmetīgā kontekstā – teiku un pasaku arhetipus, kristietības uzslāņojumus, viduslaiku teātra grotesku, kā arī postdramatiskā teātra un laikmetīgās mākslas procesuālo un paradoksālo kodu. Izrāde ir kā metafora cilvēka garīgajai attīstībai – lai varētu ieraudzīt jaunu ceļu, vispirms jāsastopas ar personiskajām ēnām.
Buto filosofija ietver arhaiskā pirmssākuma meklējumus caur ķermeņa izteiksmību. Projekta radošajai grupai to pētīt šķitis īpaši svarīgi šajā globalizācijas laikmetā, kurā identitātes jautājumi no jauna kļūst aktuāli un indivīdam nozīmīgi.Starpdisciplināro mākslu studija IDEA GNOSIS darbojas kopš 2006. gada, kad to dibināja multimāksliniece Simona Orinska. Viens no studijas moto ir Pīnas Baušas teiciens – “mani interesē nevis tas, kā cilvēki kustās, bet kas viņus kustina”. Tādējādi studijas galvenais darba fokuss ir ķermeņa apzinātības, plastiskās izteiksmības un radošuma attīstīšana, izmantojot dažādus mākslas medijus. Studijas darbā tiek izmantota buto dejas filozofija un pieeja, fiziskā un dejas teātra metodes, improvizācijas un kontaktimprovizācijas tehnikas, strukturēta improvizācija un kolāža, kā arī vizuālās mākslas un deju un kustību terapijas pieejas. Galvenās darba tēmas: ķermenis telpā un laikā; ķermenis un objekts; ķermenis kā starpdisciplinārās performances komponents; kompozīcija; ķermeņa arhitektūra – forma; ķermeņa un psihes mijiedarbība.

Vairāk par Simonas Orinskas projektiem: http://www.simonaorinska.info
Foto: Paulis Jakušonoks

Related Posts

No Comments

Leave a Reply